Meidän kestävän kehityksen lähestymistapamme

Meidän kestävän kehityksen lähestymistapamme

Kohti nollapäästöjä

Edistää vähähiilisen talouden syntymistä, joka kykenee säilyttämään yhteisen edun.

Edistä paikallista ja kestävän arvon luomista

Ota aina huomioon paikallisten yhteisöjen ympäristö-, sosiaaliset ja yhteiskunnalliset kysymykset, joissa toimimme, jotta voimme luoda mallin yhteisestä kasvusta sidosryhmien kanssa.

Varmista työntekijöiden ja sidosryhmien terveys sekä turvallisuus

Takaa työntekijöidemme ja asiakkaidemme terveys, turvallisuus ja hyvinvointi.

Edistä osallisuutta ja monimuotoisuutta työpaikalla

Hyödynnä toimivien yhteisöjen monimuotoisuutta ja tarjoa tasavertaiset mahdollisuudet kaikille työntekijöille.